Genealogie van de familie Hassing

Voornaam:


Achternaam:


  
 
   

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 4,143

      1 2 3 4 5 ... 83» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "knecht" bij Hasking (Haskers) Küpers, Joannis (I1042234953)
 
2 (Colonus (Zeller); eigen boerderij) Hassing, Gerhardi (I1042234946)
 
3 * Gaasterland, dopen, doopjaar 1776
Geboren in Staveren
Gedoopt op 11 december 1776 in Bakhuizen
Dopeling: Trijne, dochter
Vader: Gerben Tjallings
Moeder: Neeltje Jans
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Bakhuizen, doop 1723-1811
Inventarisnr. : DTB 305 
Fluitman, Trijntje (I1042235153)
 
4 115. Jan DALMEIJER (V/M) geboren 6 november 1813 te Den Burg, Texel.

Tr. 20 oktober 1836 te Texel Cornelisje HUISMAN geboren 15 juni 1812 te Oudeschild, Texel. Dochter van Poulus HUISMAN en Antje HASSING.

Zie ook: Genlias
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnummer: 358
Inventarisnummer: 120
Gemeente: Texel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 41
Datum: 20-10-1836
Bruidegom Jan Dalmeijer
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Texel
Bruid Cornelisje Huijsman
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Texel
Vader bruidegom Jan Dalmeijer
Moeder bruidegom Antje Luitze
Vader bruid Poulus Huisman
Moeder bruid Antje Hassing
Nadere informatie beroep bg.: timmerman
beroep vader bg.: boer 
Gezin F11
 
5 116. Hendrik DALMEIJER (V/M) geboren 8 februari 1816 te Den Burg, Texel, overleden 10 april 1881 te Texel.
Zie Parenteel van Jan Jansz DALMEIJER

Tr. 7 november 1839 te Texel Cornelia LANGEVELD geboren 1 november 1817 te Den Hoorn, Texel, overleden 12 augustus 1872 te Den Burg, Texel. Dochter van Martinus LANGEVELD en Trijntje HASSING.

Uit dit huwelijk:

181 Antje DALMEIJER geboren 25 augustus 1841 te Den Burg, Texel, overleden 11 maart 1846 te Den Burg, Texel.
182 Trijntje DALMEIJER geboren 25 mei 1844 te Den Burg, Texel, overleden 20 januari 1915 te Den Burg, Texel.
Tr. 27 november 1873 te Texel Sijbrand Jansz KEIJSER geboren 1 juni 1832 te Den Burg, Texel, overleden 2 april 1912 te Den Burg, Texel. Zoon van Jan Sijbrandsz KEIJSER en Marretje Dirks BAKKER.
+ 183 Antje DALMEIJER
184 iv Martinus DALMEIJER geboren 17 november 1848 te Den Burg, Texel, overleden 3 november 1905 te Den Burg, Texel.
+ 185 Jan DALMEIJER
186 Cornelia DALMEIJER geboren 10 december 1853 te Den Burg, Texel, overleden 26 juni 1868 te Den Burg, Texel.
+ 187 Hendrik DALMEIJER

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnummer: 358
Inventarisnummer: 120
Gemeente: Texel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 41
Datum: 07-11-1839
Bruidegom Hendrik Dalmeijer
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Texel
Bruid Cornelia Langeveld
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Texel
Vader bruidegom Jan Dalmeijer
Moeder bruidegom Antje Luijtze
Vader bruid Martinus Langeveld
Moeder bruid Trijntje Hassing
Nadere informatie beroep bg.: smidsbaas
beroep vader bg.: boer; beroep vader bd.: meel-molenaar 
Gezin F13
 
6 Detailgegevens worden niet weergegeven i.v.m. privacy regels. Huitema, Hendericus Johannes (I1052169706)
 
7 13 kinderen: Clasina, Jitte Andries, Theodorus Jan, Janna Clasina, Rients, Thomas, Okke, Ida, Hendricus Johannes, Andreas Sibble, Gerard, Catharina Jetske, Jan Johannes


(zie Genealogie Huitema
van der Meulen, Dorothea (I1044810573)
 
8 1677: Taglohner, Pauper, wohnte bei Hof Hassink, Bauerschaft Börnebrink; 1690: item, wohnte in Hassink's "Bakhues" [bron: GedbasTeisen, Folbert (I1071444943)
 
9 1936: Verhuisd van Sweikhuizen naar Schinnen (Zandberg) Gezin F12
 
10 Parenteel van Jan Klasen SCHOKKER Schokker, Johannes Hendrikus (I1042235047)
 
11 Parenteel van Jan Jansz DALMEIJER:

115. Jan DALMEIJER (V/M) geboren 6 november 1813 te Den Burg, Texel.

Tr. 20 oktober 1836 te Texel Cornelisje HUISMAN geboren 15 juni 1812 te Oudeschild, Texel. Dochter van Poulus HUISMAN en Antje HASSING.


Genealogy of the Island Texel:
Ook wel: Aaltje Huisman

Reier Huisman, 27, farmer, son of the deceased Paulus Huisman and Aaltje Hassing
x April 1836 (nr. 14)
Neeltje Jans Boon, 25, daughter of the deceased Jan Dirksz Boon and Martje Dijksen "doende boerenbedrijf" 
Hassing, Antje Pieters (I1071934132)
 
12 Bidprentjes Danny Peeters Hassing, Jan Hubert (I1064242295)
 
13 Detailgegevens worden niet weergegeven i.v.m. privacy regels. Gezin F314
 
14 Memorie van successie kantoor Veghel inventarisnr 24 memo 88.
De ondergetekende Johannes van Houtum, meerderjarig, dagloner, wonende te Schijndel, zo voor zichzelf en als voogd over Maria van Houtum, zijn minderjarige zuster.
Woonplaats kiezende ten Kantore van den notaris van Beverwijk ter standplaats Schijndel verklaart dat Piet van Houtum, eerder weduwnaar van Hendrika Peijnenburg, ten tweede van Adriana van den Boogaard, de vader des aangevers en van de minderjarige, laast gewoond hebbende te Schijndel aldaar is overleden den 27-3-1897. Dat de erflater bij zijn testament den 27-8-1894 (in de memorie staat 1897) voor de notaris van Beverwijk ter standplaats Schijndel aldaar verleden geregistreerd 23-6-1895 (Memo 1897) deel 118 folie 197 vak 2 het vruchtgebruik zijner nalatenschap legateerde aan zijn echtgenoote Adriana van den Boogaard.
Dat Adriana van den Boogaard te Schijndel is overleden den 11-3-1897, dat deze nalatenschap uitsluitend geerfd is door de aangever en de minderjarige, de eenige kinderen des erflaters ieder voor 1/2 deel. Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door dit overlijden geene periodieke uitkering bij opvolging is overgegaan of vervallen. Dat deze nalatenschap bestaat in: Actief de helft in de lichamelijk roerende goederen, vee en veldvruchten en kleederen geschat op 148,40 gulden, de helft in gereed geld, 50,00 gulden. Passief: de helft in de rekening van Dr. Koolen over 1897 voor geneeskundige behandeling, Fl.9.95, De begrafeniskosten met die der te vieren Kerkelijke plechtigheden tot en met het eerste jaargetijde Fl. 17.- Te samen 26.95
Schijndel October 1987 ondertekend Johannes van Houtum.

[bron: Parenteel van Wilhelmus van HOUTUM
van Houtum, Johannes (I1071446111)
 
15 Nicolaus Verhoeven (Verhuiven, Verhuven), ged. Griethausen 6 febr. 1678, get. Mario Kreitenberg , Theodoro Verhoven en Helena Dercks, zn.v. Lamberto (Lambertus) Verhoeven en Elisabeth Co(o)nders (Koenders), tr. 1e ca.1703 Mechtildis Haas (Haes), overl.v. 1706, tr. 3e ca.1717 Christina Hessels, ged. Griethausen 23 febr. 1680,get. Gudula Kreitenberg, Aleida Brans en Conrado Baaskens, dr.v. Stephano Hessele en Aleide Kreitenberg, hij tr. 2e ca. 1707 (Bron Agnes Arnts, Ben Prins;Theo Verhoeven)

Allegunda Isvelts (Isveelt, Ysselt), geb. ca. 1680, overl. Griethausen 2 jan. 1718, dr.v. Theodore Ysselt (Isvelt, Isveelt) en Catharina Gijssen (Bron -Geneanet- Genealogie Verhoeven; Henricus Cox-Geneanet)

Uit het 1e huwelijk:(Bron Agnes Arnts, Ben Prins; Theo Verhoeven )
1. Elisabeth Verhoeven, ged. Griethausen 6 mei 1704, get. Mechtildis Wibben, Joanna Verhoeven, Theodoro Haes en Hermanni Haes.

Uit het 2e huwelijk: (Bron Agnes Arnts-Spierings, Ben Prins)
2. Lambertus Verhoeven, ged. Griethausen 4 febr. 1708, get. Melchior Isvelts, Joanna Issen en Elisabeth Verhoeven, overl.v. 1710
3. Theodorus Verhoeven, ged. Griethausen 29 apr.1709, get.Arnoldus Hessel, Carolo Verhoeven en Gertrude Sack, overl. Millingen 7 juni 1789, tr.1e ald. 20 mei 1735 Elisabeth Eijkmans, geb. Millingen ,ged. Bimmen 22 sept. 1700, dr.v. Jakobus Eijkmans en Gertrudis Noll.Hieruit kinderen te Millingen.Hij tr. 2e Kekerdom 10 mei 1753 Henrica Versteen (van Steen), geb. Erlecom , ged. Kekerdom 3 mei 1714, dr.v. Henricus Versteen (van Steen) en Arnolda van Lobith.
4. Lambertus (Lamert) Verhoeven , ged. Griethausen 18 dec.1710, get. Nicolao Conders, Joannes Bosman en Gertrude Verheijen, overl. Rindern 8 mrt. 1793, tr. 1e Cornelia Pauwels (Pauls), overl. Rindern 9 febr. 1773 (Bron Henk v.d.Mee), tr. 2e Gertrudis Baal, zie 108
5. Hendrina Verhoeven, ged. Griethausen 20 aug.1712, get. Arnoldo Huibers, Sibila Huibers en Joanna Verhoeven, tr. verm. Griethausen 27 mei 1753 (get. Wilhelmo Belterman) Cornelio Jansen.
6. Henricus Verhoeven, ged. Griethausen 9 mrt. 1714, get. Arnolde Haes, Hermanno Huibers en Catharina Haes, tr. Schenkenschans 17 aug. 1751 Guida Hoedt, geb. Millingen 17 juli 1721/ged. Bimmen 17 aug. 1721, overl. Millingen 22 sept. 1753dr.v. Theodorus (Derck) Hoedt (hoet) en Gertruda (Geertje) Meurs.
7. Hermannus (Hermen) Verhoeven, ged. Griethausen 17 nov.1715, get. Theodoro Scholten, Bernardus Blenck en Theodora Heimen.

Uit het 3e huwelijk:
8. Stephanus Verhoeven, ged. Griethausen 2 jan.1718, get. Casparo Lybeton, Petro Conders en Hendrina Hessels, verm. overl. v. 1723.
9. Aldegunda Verhoeven (Verhuiven), ged. Griethausen 31 dec.1719 , get. ???
10. Stephanus Verhoeven, ged. Griethausen 15 mei 1723, get. Nicolao Hessels, Bartholomeo Libeton en Hendrina van Udem. 
Gezin F612
 
16 Huwelijksacte:
Op heden den Agtsten der maand September des jaars 1815 compareerde voor mij Jan Zomer Burgemeester der Gemeente Steenwijk, Arrondissement Zwolle, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Civielen Staat, Berends Hendriks Hilbrink oud 43 jaren, wever te zuidveen .... deze gemeente woonachtig, zoon van Hendrik Berends en Roelofje Jansen beiden overleden en Trientje Fluitman oud 38 jaren, Dienstmeid op 't Steenwijkerwold woonachtig etc. .....

Waarvan wij deze Akte hebben geformeerd in tegenwoordigheid van Peter Berends de Jonge oud 56 jaren bezembinder, Jan Siebelts oud 45 jaren schoenmaker, Lambert van Beek oud 39 jaren wever en Meindert L...., oud 31 jaren klompemaker alle te Zuidveen in dezen gemeente woonachtig hebbende de getuigen alhier, alzo de Bruidegom en Bruid niet kunnen schrijven na gedane voorlezing deze nevens ons getekend.

Bijlage (zie ook: documenten):
Wij de Burgemeester der Stad Steenwijk certificeren bij dezen dat voor ons gecompareerd zijn Dirk Lamberts oud 65 jaren, Wever, Peter Berends de Jonge oud 56 jaren Besembinder, Harm Hendriks oud 50 jaren Wever en Jan Hendriks Vonk oud 26 jaren arbeider alle te zuidveen woonagtig welke verklaren zeer wel gekend te hebben Hendrik Berends en Roelofje Jansen eerstgemelde in 1798 en laatstgemelde in 1797 te Zuidveen overleden, ouders van Berend Hendriks Hilbrink. Verklarende ... ook zeer wel te weten dat de grootouders van dezelve met namen Berend Hilbrink en Kristina Waanink van vaderszijde en Jan Hubbink en Arentje Lamberts van moederszijde overleden zijn; waarvan dit attest bij gebrek van doodregister door de comparanten na gedane voorlezing nevens ons is getekend..... 
Gezin F110
 
17 ??? Hassing, Victor (I1071447208)
 
18 ??? Hassing, Hermanus Henricus (I1071444555)
 
19 ????

Bron Memories van successie (Overledene)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant
Algemeen Toegangnr: 036.03.09
Inventarisnr: 3
Kantoorplaats: Sint-Oedenrode
Memorienr: 449
Registratie datum: 02-04-1820
Overledene Joannes Sanders
Overlijdensplaats: Son
Overlijdensdatum: 02-04-1820

Bron Memories van successie (Overledene)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant
Algemeen Toegangnr: 036.03.09
Inventarisnr: 5
Kantoorplaats: Sint-Oedenrode
Memorienr: 386
Registratie datum: 21-05-1822
Overledene Joannes Sanders
Overlijdensplaats: Breugel
Overlijdensdatum: 21-05-1822

Bron Memories van successie (Overledene)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant
Algemeen Toegangnr: 036.03.09
Inventarisnr: 9
Kantoorplaats: Sint-Oedenrode
Memorienr: 418
Registratie datum: 07-08-1825
Overledene Joannes Sanders
Overlijdensplaats: Breugel
Overlijdensdatum: 07-08-1825 
Sanders, Joannes Joannes (I1054929231)
 
20 A hired man called Donald Hassing (16 years) worked as a farm laborer at the farm of John Horn (51 years) in Barber Township, Faribault Co., MN at the time of the 1930 census. Hassing, Donald Nicholas (I1071935189)
 
21 Aan boord van een aak

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3649
Gemeente: Millingen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 13-03-1844
Overledene Willem van Megen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-03-1844
Overlijdensplaats: Avereest
Vader Peter van Megen
Moeder Marij Janssen
Partner
Nadere informatie elders overleden; ; geboortepl: Millingen; oud 4 jaar; beroep overl.: geen beroep vermeld; beroep vader: schipper; beroep moeder: geen beroep vermeld 
van Megen, Wilhelmus (I1071445581)
 
22 Aangifte geboorte gedaan door Klara Karels Mulder Mulder, Johannes (I1044810695)
 
23 According to 1910 and 1930 census born in 1878. According to death record born in october 1876. Steiner, Katherina (I1071935388)
 
24 According to Ancestors of Patricia Christine Luke Herzog born on 19 March 1812. Luke, Johann Joseph (I1071935098)
 
25 Detailgegevens worden niet weergegeven i.v.m. privacy regels. Gezin F1358961049
 
26 According to the 1900 Census Christina and her sister Victoria were born with 5 month difference. At least one of these dates has to be incorrect. Hassing, Christina (I1071935174)
 
27 According to the 1900 Census Victoria and her sister Christina were born with 5 month difference. At least one of these dates has to be incorrect. Hassing, Victoria (I1071935152)
 
28 According to the 1920 census his first name is John A. According to the 1930 census his first name is Jack A.

In 1920 he lives in Kingsley, Wasco Co., Oregon. He rents his home.

In 1930 he lives in Condon, Gilliam Co., Minnesota. He owns his home. 
Hassing, John Ancel (I1071934655)
 
29 According to the 1920 census the father of Clarence was born in Germany, his mother was born in New York. At the time of the 1900 census he lived at the home of his uncle Gerhard J Hassing.

In 1910 he worked as a farm laborer at the farm of the widow Louise Hadlick in Walnut Lake Township, Faribault County, Minnesota (1910 census).

In 1920 he was married to Louise. They were living in Walnut Lake Township. He owned the farm, which was mortgaged (1920 census). 
Hassing, Clarence Leonard (I1071935309)
 
30 According to the 1930 census John A is head of the family. His mother and brothers Lawrence and Edward and sister Lauretta live with him. He owns his home. His is unmarried. Hassing, John A (I1071935246)
 
31 According to the 1930 census they lived in St Paul Village, Ramsey, Minnesota. Gertrude and the four youngest children still live at their parents home. There is one remarkeble difference: not a daughter (Francis H) is mentioned but a son of the same age (Frank). According to Minnesota Birth records at Ancestry.com there is a man Francis H married to Mary E. Phillips. Are these all the same person?? Hassing, Francis H (I1071935271)
 
32 According to the Minnesota Death Certificates her mother's maiden name is Schultz.

In 1920 and 1930 Agnes and her family is living in Barber Twp., Faribault Co., Minnesota.

According to the 1920 census her parents were born in Poland. According tot the 1930 census they were born in Germany. 
Evan, Agnes Martha (I1071934259)
 
33 According to the Minnesota Death Index her mother's Maiden name is Grupe. Stauffer, Audrey Jean (I1071935612)
 
34 According to the Minnesota Death Index her mother's Maiden name is Krugel. Ziegler, Alta A (I1071935686)
 
35 According to the Minnesota Death Index her mother's maiden name is Pallas.

Lived in Middletown, Jackson, Minnesota with the parents of Edmund at the time of the 1920 census.

Lived in Enterprise Township, Jackson Co., Minnesota at the time of the 1930 census. Her father was living with them. Father born in Denmark, mother born in Illinois. 
Thompson, Alma Augusta (I1071935106)
 
36 According to the Minnesota Death Index her mother's Maiden name is Poetz. Deterling, Evelyn Rose (I1071935649)
 
37 According to the Minnesota Death Index her mother's Maiden name is Wolf. Honrath, Margaret (I1071935381)
 
38 Achernaam ook Daams.

Zie ook: De Proefkolonie: Daems, Adriana 
Daems, Adriana (I1071445266)
 
39 Achternaam Laurens?? Louwring, Jantje Antoon (I1042234926)
 
40 Achternaam ook Stahl. Kolonistenzoon. In 1-3-1875 geplaatst als kolonist in kolonie III Willemsoord op een hoeve van de afdeling 's Gravenhage; op 1-1-1877 vrijboer; 14-1-1888 weer kolonistenarbeider [bron: De Koloniehof - Kolonistenarchief]. Staal, Willem (I1071445273)
 
41 Achternaam ook: Hoen, Hoenen, Haen. Hoenen, Elisabetha (I1071446643)
 
42 Achternaam ook: Swijders of Swederskick Swijderskich, Rien Andreas (I1054123385)
 
43 Achternaam ook: Swyderskick of Snijderskich of Swijders Swijderskich, Maria Hubertina (I1054123381)
 
44 Achternaam: Boljers?? Boelderij, Petrus (I1042235092)
 
45 Achternaam: Fleuit(man)?? Gerbens?? Fluitman, Trijntje (I1042235153)
 
46 Achternaam: Hasking of Haßing

Joannes Hermanus en vader Gerhardus waren beiden boer en woonden samen met hun families op de boerderij. Ook een knecht Joannes Küpers woonde met zijn familie op de boerderij van de Haskings. 
Hassing, Johannes Hermannus (I1042234934)
 
47 Achternaam: Hasking, Hassing (RingelS) Hassing, Gerhardi (I1042234946)
 
48 Achternaam: Kersjes??? Kersten, Gisberta Bartholomia (I1042235209)
 
49 Achternaam: Severt op 't erve Mentinck Severt, Henricus (I1042235214)
 
50 Achternaam: Siebeler?? Siebelder, Johanna Henrica (I1042235126)
 

      1 2 3 4 5 ... 83» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Gegevens onderhouden door Leon Hassing.